Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

STRONG - Supportive tools for resilient, open-minded and non-violent grass root work in schools

STRONG to międzynarodowy program badawczy, finansowany z funduszu Daphne III.

Cel

Zbudowanie programu zapobiegania przemocy szkolnej uwzględniającego środowisko uczniów w wieku pomiędzy 10/11 r.ż. a 13/14 r.ż.

Tło projektu

Program STRONG koncentruje się równolegle na dwóch kierunkach działań:

 1. Wzmacnianiu szkoły jako instytucji realizującej działania o charakterze profilaktycznym poprzez:
  • Rozwój wiedzy umiejętności całego środowiska szkolnego: pracowników administracji, dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników instytucji wspierających szkoły w działaniach profilaktycznych oraz rodziców w zakresie dynamiki grupowej i procesów prowadzących do sięgania przez uczniów po zachowania ryzykowne ze szczególnym uwzględnieniem przemocy, ale i współwystępowania zachowań ryzykownych
  • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych i przebadanych pod względem trafności i rzetelności narzędzi do badania poziomu przemocy w szkole
  • Koncentrację na problematyce nieadekwatnej percepcji siebie, zachowań innych oraz niskiej samooceny uczniów
  • Rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów
  • Budowaniu umiejętności modelowania zachowań uczniowskich przez nauczycieli
 2. Rozwijaniu umiejętności interwencji w przypadkach sięgania uczniów po przemoc

Działania realizowane w ramach projektu

 • Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi badania poziomu przemocy szkolnej
 • Opracowywanie podręcznika dla wykonawców projektu
 • Programy szkoleniowe dla szkół oraz dla pojedynczych nauczycieli
 • Coaching nauczycieli w prowadzeniu zajęć dla uczniów
 • Coaching dla nauczycieli prowadzących konsultacje dla rodziców

Kroki do osiągnięcia celu

 1. Szczegółowy przegląd literatury (w każdym z krajów biorących udział) naukowej dotyczącej przemocy w szkołach i jej konsekwencji dla rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego uczniów. Poszukiwanie najważniejszych aspektów w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy. Stworzenie narodowych kryteriów do budowy takich programów w oparciu o przygotowany przegląd, a także międzynarodowe kryteria opracowane przez profesora Frölicha w projekcie realizowanym ze środków Daphne II
 2. Stworzenie programu zapobiegania przemocy uwzględniającego rezultaty badania, opartego na koncepcji „resilience and life skills” –Do budowania tego programu należy brać pod uwagę przede wszystkim opracowania dotyczące skuteczności wprowadzanych metod
 3. Skonstruowanie „In-service” (wewnętrznego) programu szkolącego nauczycieli, pracowników socjalnych i innych odpowiedzialnych za młodzież osób, opartego na programie zapobiegania przemocy
 4. Wprowadzenie programu zapobiegania przemocy do szkół na kilku poziomach
  1. Szkoły – instytucji (Koncepcji, filozofii, koniecznych umiejętności nauczyciela, pracy zespołów interdyscyplinarnych)
  2. Klasy – realizacja programu przez team: nauczyciel i ktoś jeszcze (przez rok szkolny, raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu)
  3. Indywidualnym – doradztwo, spotkania indywidualne, przekierowywanie do innych specjalistów
  4. Rodzinnym – rozwijanie umiejętności rodzicielskich, doradztwo rodzinne (na przykład przez doradców rodzinnych raz w tygodniu w szkole)
 5. Ewaluację programu

Partnerzy w programie


ZfKJ
Forschungs- & Innovationsverbund an der EH Freiburg e.V. (Niemcy – Partner wiodący) 
http://www.eh-freiburg.de/
IRTS Institut Régional du Travail Social de Bretagne (Francja) 
http://www.irts-bretagne.fr/
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (Portugalia) 
http://www.esepf.pt/
Halmstad Hogskolan Halmstad University, School of Health and Social Sciences (Szwecja) 
http://www.hh.se/

Okres realizacji

styczeń 2011 – grudzień 2012

Opieka merytoryczna nad programem

Prof. Klaus Fröhlich-Gildhoff – autor koncepcji Freiburger Anti-Gewalt Programm

Opieka merytoryczna nad programem po polskiej stronie

Tomasz Wojciechowski – psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prezes Fundacji Falochron, współpracownik Małopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego JP2 w Krakowie

Korzyści z programu

W ramach części badawczej zgromadzony zostanie „solidny” materiał naukowy – przegląd najnowszych badań w zakresie profilaktyki, który może zostać wykorzystany do innych celów.

Efektem programu będzie stworzenie programu, którego głównym odbiorcom będą szkoły: zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i społecznym. Z badań przedstawianych w trakcie Europejskiego Kongresu Szkoły Bez Przemocy jasno wynika, że wbrew pozorom, na „rynku” europejskim występuje stosunkowo niewiele naukowo przebadanych pod kątem efektów programów, które wspierałyby te środowiska. Będziemy dysponowali unikalnym programem, który ze względu na jego powstawanie również w Polsce, będzie dostosowany do naszych realiów. Fundacja Falochron może współdziałać z innymi partnerami w zakresie propagowania, ale i realizacji tego programu dla różnych środowisk.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com