Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

Dramowe Studium Kompetencji Społecznych "DeSKa"

DeSKa logo

 

Najbliższe szkolenie:

Termin:

Prowadzący:

PRACA Z GRUPĄ PRZEMOCOWĄ

11/12.01.2014r.

Piotr Kasprzak


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZEŃ
POBIERZ KATALOG SZKOLEŃ

O dramie

O studium

Oferowane szkolenia

Harmonogram

Trenerzy

Zapisy

Kontakt

Regulamin

O dramie

Drama to metoda pracy, która opiera się na przyjmowaniu cudzej perspektywy (wchodzeniu w rolę) doświadczaniu jakiejś sytuacji społecznej i wyciąganiu z tego wniosków dla siebie. Dzięki „płaszczowi roli” możliwe jest wyjście poza swoje własne chwilowe ograniczenia, popatrzenie na świat oczami kogoś innego, a następnie transfer zdobytych umiejętności do własnego zachowania. To doświadczenie bardzo poszerzające perspektywy.

Dramowe narzędzia (nie tylko „scenki”, ale i wiele innych) stanowią swego rodzaju formę, którą uczestnicy wypełniają własną treścią. Budują postaci biorące udział w improwizacji, wymyślają charakter wiążących ich relacji. Dzięki temu możliwe jest nie tylko dostosowanie treści zajęć do tego, co potrzebują uczestnicy, ale także określanie przez nich poziomu trudności zajęć. Jeśli są gotowi – mogą konfrontować się z bardzo trudnym dla siebie problemem. Jeśli wolą wypróbować zdobyte umiejętności w łatwiejszych dla siebie scenkach – stanowi to ich wybór. Dzięki temu, możliwe jest stworzenie sytuacji bardzo bliskich realnemu życiu.

Na scenie dramowej – w przestrzeni, gdzie uczestnicy nie są sobą a kimś innym – można eksperymentować z nowymi zachowaniami, rozwijać kompetencje. Emocje odczuwane w czasie „gry” nie różnią się od tych w życiu rzeczywistym. Sytuacja dramowa jest prawie taka jak życie. Jednocześnie „prawie” robi różnicę. W „życiu”, w odróżnieniu od dramy, nie mamy szansy powtarzać jakiejś sytuacji tak długo, aż osiągniemy satysfakcjonujący wynik. Osoba, na którą nakrzyczymy, najprawdopodobniej obrazi się na nas - sytuacje życiowe mają realne konsekwencje dla relacji. W odróżnieniu od nich, w dramie sytuacje stwarzane są tylko po to, by ich uczestnicy mogli się rozwinąć i żeby mogli spojrzeć „z boku” na samego siebie. To daje duże poczucie bezpieczeństwa szkolącej się grupie. W skrócie – w dramie możliwe jest odtwarzanie sytuacji podobnych do „życia” bez ich naturalnych konsekwencji, a z możliwością ich dokładnej analizy opartej o szczere relacje uczestników dramy.

W dramie to uczestnicy „lepiej wiedzą”, czy chcą brać udział w jakimś doświadczeniu, czy nie. Ich decyzje są zawsze szanowane przez trenera. Jego zadaniem jest tak dobierać proponowane struktury, by stwarzana

sytuacja edukacyjna była dla uczestników wyzwaniem, jednak nie przekraczała ich aktualnych możliwości rozwoju. Ważna jest współodpowiedzialność za rozwój swój i pozostałych uczestników szkolenia. Biorąc w nim aktywny udział można więcej zyskać dla siebie, ale także dla innych – dzieląc się swoimi przeżyciami, myślami czy działaniami.


O studium

DeSKa to nowa oferta weekendowych warsztatów prowadzonych przez trenerów Fundacji FALOCHRON i bazujących na technikach dramowych. Szkolenia skierowane są do osób pracujących z ludźmi, szczególnie do wszelkiego typu Pomagaczy i Wspieraczy - pracowników oświaty, pomocy społecznej, kuratorów, trenerów, konsultantów, rodziców, a także pracowników stowarzyszeń i fundacji.

Każde ze szkoleń trwa 2 dni (16 godzin dydaktycznych). Szkolenia odbywają się w siedzibie Fundacji Falochron (ul.Helclów 23a, Kraków).

Maksymalna ilość uczestników na szkoleniu to 16 osób.

Każdy z kursów prowadzony jest przez dwóch trenerów.

Dodatkowo, po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W sobotę pracujemy od godziny 9.00 do 17.00, z godzinną przerwą na obiad oraz dwiema krótkimi przerwami na kawę i herbatę. W niedzielę zaczynamy o godzinie 9.00 i pracujemy do godziny 15.00, bez dłuższej przerwy na posiłek. W trakcie szkolenia zapewniamy kawę, herbatę i przekąski. Przerwa obiadowa pozostaje do dyspozycji uczestników.


Oferowane szkolenia

W ramach studium zapraszamy na następujące szkolenia:
SZKOLENIE PORUSZANE ZAGADNIENIA
1 Asertywność w praktyce czym jest asertywność?; mity na temat asertywności; komunikaty unikowe, asertywne, bierno – agresywne; „brudna 12” Gordona; strategie asertywne; scenariusze asertywnych odpowiedzi; ćwiczenie kompetencji asertywnych
2 Drama jako narzędzie do stymulowania rozwoju grupy wstęp teoretyczny dotyczący dramy; przestrzeń symboliczna grupy; konsekwencje działania dramowego; zasady wrażliwości pracy dramowej; zastosowania dramy w kontekście procesu grupowego
3 Drama w profilaktyce uzależnień główne założenia dramy – metoda wchodzenia w role; oswoić temat – drama jako wprowadzenie lub rozgrzewka; wybrane techniki dramowe wykorzystywane w profilaktyce uzależnień; wskazówki do omawiania i prowadzenia zajęć dramowych
4 Milcząca większość - praca ze świadkami przemocy postawy wobec przemocy – od aktywnego wspierania sprawcy po bierne wycofanie; czemu świadkowie przemocy nie pomagają?; błędne koło przemocy: wychodzenie poza kleszcze ról sprawcy i ofiary; aktywizowanie świadków do działań na rzecz wspierania bezpieczeństwa; praca nad osobistym rezonansem przemocy u świadka– jak pomóc przeżyć w przemocowej grupie i poradzić sobie z sytuacją „po”?;własny odbiór sytuacji przemocowych– kiedy w nas budzi się bierny świadek
5 Oswoić konflikt obszary konfliktu: Koło konfliktu; odróżnianie sytuacji przemocy od konfliktu; praca nad potrzebami i danymi– kiedy możliwe jest porozumienie?; negocjacje w konflikcie; mediacje w konflikcie
6 Praca ze sprawcą przemocy role przemocowe – po co sprawca jest sprawcą?; rodzaje przemocy – jak sprawca zostaje sprawcą?; kierunki udzielania wsparcia osobie stosującej przemoc; rozmowa interwencyjna ze sprawcą przemocy; interwencja względem sprawcy o psychopatycznym rysie osobowości; higiena psychiczna w pracy ze sprawcami
7 Praca z grupą przemocową rozpoznawanie sygnałów przemocy grupowej; normy grupowe zwiększające ryzyko przemocy; interweniowanie w grupie wobec osób stosujących przemoc; podtrzymywanie skutków wprowadzanych przez siebie zmian; ponowne różnicowanie grupy
8 Praca z grupą zróżnicowaną etnicznie, społecznie, ekonomicznie z czym mierzy się zróżnicowana grupa?; praca nad potrzebami społecznie złożonej grupy; różnice jako element budujący tożsamość grupy; integracja a miejsce na indywidualizm
9 Praca z ofiarami przemocy zrozumieć ofiarę przemocy – psychologiczna charakterystyka motywów postepowania; diagnoza – jak rozpoznać zagrożenie?; pierwsza rozmowa– jak rozmawiać o problemie przemocy, żeby pomóc a nie zaszkodzić?; plan działania – gdzie i jak można uzyskać pomoc ?
10 Rodzic jako klient instytucji - dobra komunikacja zasady motywowania rodziców do współpracy; trening dobrej komunikacji– zasady budowania porozumienia; „brudna 12” Gordona – bariery komunikacyjne; podstawy rozwiązywania sytuacji kolnfliktowych
11 Trening kreatywności podstawowa wiedza na temat kreatywności; ćwiczenia podnoszące zdolność kreatywnego myślenia; kreatywne rozwiązywanie problemów; radzenie sobie z „mordercami pomysłów” (idea killers)

Dokładniejszy opis szkoleń zamieszczony jest w Katalogu Szkoleń.

POBIERZ KATALOG SZKOLEŃHarmonogram

MIESIĄC

WEEKEND

SZKOLENIE

PROWADZĄCY

WRZESIEŃ

21/22.09.2013

Praca z ofiarami przemocy

Anna Wojciechowska

28/29.09.2013

Drama w profilaktyce uzależnień

Lidia Karczmarz

PAŹDZIERNIK

5/6.10.2013

Asertywność w praktyce

Tomasz Wojciechowski

12/13.10.2013

Milcząca większość - praca ze świadkami przemocy

Tomasz Wojciechowski

19/20.10.2013

Trening kreatywności

Anna Wojciechowska

26/27.10.2013

Praca z grupą zróżnicowaną etnicznie, społecznie, kulturowo

Lidia Karczmarz

LISTOPAD

9/10.11.2013

Oswoić konflikt

Tomasz Wojciechowski

16/17.10.2013

Praca ze sprawcą przemocy

Tomasz Wojciechowski

23/24.10.2013

Drama jako narzędzie do stymulowania rozwoju grupy

Piotr Kasprzak

30.11/1.12.2013

Praca z grupą przemocową

Piotr Kasprzak

GRUDZIEŃ

7/8.12.2013

Asertywność w praktyce

Tomasz Wojciechowski

14/15.12.2013

oferta w przygotowaniu

 

STYCZEŃ

11/12.01.2014

Praca z grupą przemocową

Piotr Kasprzak

18/19.01.2014

Rodzic jako klient instytucji - dobra komunikacja

Anna Wojciechowska

25/26.01.2014

Milcząca większość - praca ze świadkami przemocy

Tomasz Wojciechowski

LUTY

1/2.02.2014

Praca ze sprawcą przemocy

Tomasz Wojciechowski

pobierz plakat

Trenerzy

Tomasz Wojciechowski

Tomasz Wojciechowski

Psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (II stopień). Prezes Fundacji Falochron, właściciel
i superwizor zespołu w Firmie Szkoleniowej „Perspektywy”, autor bloga szkoleniowego www.dobreszkolenia.pl. Specjalista
z zakresu dramy. Wykładowca akademicki.

Od wielu lat prowadzi programy rozwoju kompetencji społecznych zarówno dla nauczycieli (m.in. Źródła Przemocy, Oswoić Konflikt, Kompetentny Wychowawca realizowanych głównie w MNODN w Krakowie), jak i dla młodzieży (Tama - powstrzymać przemoc, etiuda filmowa i inne). Trener i superwizor w programach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanych ze środków EFS: m.in. „Herkules - poznaj swoją siłę”, Akademia Filmowa, Wrocław - Miastem Aktywnych.

Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska

Psycholog, psychoterapeuta, pracuje z dorosłymi i dziećmi dotkniętymi zjawiskiem przemocy.

Pracuje m.in. w Fundacji Falochron oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu kompetencji wychowawczych. Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu pracy metodą psychodramy. W swej codziennej pracy
z dorosłymi
i młodzieżą wykorzystuje psychodramę i dramę jako skuteczną metodę warsztatową.

Piotr Kasprzak

Piotr Kasprzak

Psycholog, trener i psychoterapeuta. Jest absolwentem całościowego kursu psychoterapii.

Pracuje w Krakowskim Instytucie Psychoterapii jako terapeuta rodzinny, grupowy i indywidualny. Zajmuje się edukacją i treningiem dorosłych (trenerów, studentów, nauczycieli i innych), współrealizuje całościowe szkolenia trenerskie. Praktykując dramę, oraz posługując się psychodynamicznym rozumieniem zjawisk grupowych zawodowo interesuje się wprowadzaniem zmian
w organizacjach i grupach.


Lidia Karczmarz

Psycholog, trener.

Absolwentka II Edycji Szkoły Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych STER oraz kotrener w III i IV edycji. Trener programu edukacyjnego „Odyseja Umysłu”. Uczestniczy w kursie psychoterapii prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posługuje się metodą dramy prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwoju osobistego dla uczniów i nauczycieli.

 

Zapisy

Co zrobić, żeby zapisać się na szkolenie?

  1. Należy ściągnąć formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres internetowy: deska.falochron@gmail.com

  2. Następnie, najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przelewu w wysokości 190zł na konto Fundacji Falochron.

  3. Po otrzymaniu formularza prześlemy informację o przyjęciu zgłoszenia.

  4. Ostateczne potwierdzenie realizacji szkolenia prześlemy w momencie zebrania wymaganej liczby uczestników, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limit miejsc tworzona jest lista rezerwowa. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku odwołania szkolenia przelew zwrotny środków pieniężnych jest zlecany w dniu odwołania kursu (3 dni przed terminem szkolenia) lub dnia kolejnego.

Dane do przelewu:

FALOCHRON - Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole

Bank Millenium 52116022020000000149503155

ul. Hofmana 9, 30-210 Kraków

z dopiskiem „deska, data szkolenia” (np. „deska, 14-15.09.2013”)

 

Kontakt

Koordynator projektu: Edyta Dziados

E-mail: edyta.dziados@gmail.com

Kom: +48 693 416 842

 

Regulamin

W przygotowaniu.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com