Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

FUNDATORZY

fundatorzy

Tomasz Wojciechowski

Z wykształcenia psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (II stopień Od 11 lat związany z sektorem pozarządowym, specjalista w zakresie budowania współpracy zespołowej i profilaktyki. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Perspektywy, superwizor Ośrodka Profilaktyki Edukacyjnej, trener Małopolskiego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
W swojej pracy trenerskiej wykorzystuje narzędzia z zakresu psychologii kreatywności, dramy, okraszone systemowym rozumieniem zjawisk zachodzących w zespołach oraz wykorzystywaniem w praktyce teorii pola psychologicznego w grupach.
W trakcie swojego rozwoju zawodowego pełnił między innymi funkcję eksperta Rady Europy w zakresie przemocy rówieśniczej. Współpracował z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Realizował programy w ramach i przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Myślenicach, Fundacją Rodowo, Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii, Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności, Ośrodkiem Twórczej Edukacji "Kangur" i wieloma i innymi organizacjami.
Boli go rzeczywistość w polskich szkołach. "Do tej pory realizowałem wiele programów skierowanych do młodzieży, których generalną zasadą było <> - na przyład w programach "Lider Dialogu - Pokonać Tremę" czy "Herkules - Poznaj Swoją Siłę (oba Stowarzyszenia Integracja). W "Akademii Filmowej" (OIK Myślenice) również w konwencji wyjazdowej pomagamy młodzieży poradzić sobie z przżywanymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, których źródło bardzo często tkwi w szkole. Szkoląc nauczycieli widzę prawie codziennie, z jakimi trudnościami muszą się borykać. Dlatego bardzo chciałbym, aby szkoły były innym miejscem: bezpiecznym, szanującym prawa człowieka, gdzie nawet uczeń zerówki jest pełnoprawnym <> życia szkolnego." Stąd pomysł na Falochron.

Małgorzata Cużytek

Psycholog szkolny, pedagog, socjoterapeuta, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, certyfikowany trener TZA (Trening Zastępowania Agresji). Współpracuje z Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur szkoląc kadry edukacji (dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów) m.in. z zakresu umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, mediacji, współpracy z dzieckiem z dysfunkcjami i jego rodziną. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Pracowała z młodzieżą i dorosłymi w obszarze podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji i asertywności. Od lat prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz superwizuje pracę nauczycieli, psychologów i pedagogów działających w podobnym obszarze. Udziela psychologicznego wsparcia rodzinom uwikłanym w przemoc domową oraz uczniom – ofiarom przemocy rówieśniczej. Współzałożycielka Fundacji „Falochron” oraz Stowarzyszenia RPP „Integracja”.

Joanna Ligęza

Krzysztof Kwiatkowski
W skład zarządu wchodzą:

Tomasz Wojciechowski - prezes
Małgorzata Cużytek - skarbnik
Anna Wojciechowska - sekretarz

Zapraszamy do współpracy!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com