Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

CELE I WARTOŚCI FUNDACJI

Fundacja Falochron powstała z inicjatywy krakowskich specjalistów, od lat działających w środowisku edukacyjnym: Tomasza Wojciechowskiego, Małgorzaty Cużytek, Joanny Ligęzy i Krzysztofa Kwiatkowskiego. Inicjatywa powołania fundacji poparta była przekonaniem, iż stwarzanie partnerskiego porozumienia jest warunkiem zdrowego i bezpiecznego rozwoju młodych ludzi w szkole.

Misją Fundacji jest budowa bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz płaszczyzny do współpracy między pomiędzy wszystkimi pracownikami, uczniami, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi szkoły w zadaniach wychowawczych i edukacyjnych.

cele i wartości

Nasze cele:

W swoich działaniach pragniemy chronić uczniów, stwarzać im okazje do rozwijania umiejętnści społecznych i osobistych, odkrywania własnych talentów, ale również dając szansę do uzyskania pomocy wtedy, gdy jej potrzebują.

Chcemy wspierać rodziców w ich pracy wychowawczej, stawianiu mądrych wymagań, zdrowych granic i okazywaniu troski swoim dzieciom.

A nade wszystko pragniemy rozwijać specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli, pedagogów, psychologów, interwentów, kuratorów, etc., by swoimi umiejętnściami krok po kroku przełamywali mur obojętności, wypalenia i podwójności w śodowiskach szkolnych.

Dążymy do tego, aby szkoła oraz inne placówki oświatowe, stawały się miejscami jak najbardziej przyjaznymi uczniom, rodzicom, nauczycielom, wolnymi od agresji, lęku i wstydu.

Wartości, które są nam bliskie:

Dialog jako najlepszy sposób rozwiązywania konfliktów, przełamywania sporów, szukania rozwiązań.
Partnerstwo będące najprostszym ale zarazem najtrudniejszym narzędziem wychowawczym.
Sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji, przemocy, poniżania okazywanych innemu człowiekowi.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com