Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

Artykuły

Tamujemy przemoc- otwarte konsultacje dla szkół

W ramach projektu "Tamujemy Przemoc" zapraszamy od marca na otwarte konsultacje dla krakowskich szkół podstawowych, prowadzone przez psychologów i trenerów Fundacji Falochron.

pokaż więcej

Tamujemy Przemoc - Projekt pilotażowy

Tamujemy Przemoc to program pilotażowy mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach realizowany przez Fundację Falochron oraz Krakowski Ośrodek Terapii.

pokaż więcej

Oświadczenie dotyczące projektu Nawigator-Edukacja Seksualna

Oświadczenie Fundacji FALOCHRON Działającej na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole i Nieformalnej Grupy Edukatorów Seksualnych NAWIGATOR dotyczące projektu Nawigator-Edukacja Seksualna

pokaż więcej

Integracja klasy jako działanie profilaktyczne

Autorka artykułu rozważa związek relacji grupowych, występujących w klasie szkolnej, z podejmowaniem przez uczniów zachowań ryzykownych. Opisuje problem agresji, sięganie po używki, cyberprzemoc i brak zainteresowania nauką. W dalszej części analizuje warunki interpersonalne w klasie, które mogą działać na uczniów chroniąco. Podaje praktyczne ilustracje aktywnych metod pracy z klasą.

pokaż więcej

„Jaka jest nasza klasa?”, czyli w stronę jakościowych metod diagnozy wychowawczej zespołu

Przyglądanie się klasie szkolnej jako specyficznemu i niepowtarzalnemu „systemowi” — będącemu czymś więcej niż sumą składających się nań jednostek — z braku wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych oraz złożoności samego zjawiska, wymaga niekiedy zastosowania sposobów niekonwencjonalnych. Metody jakościowe, jako narzędzia wspomagające obserwację i interpretację zachodzących między uczniami relacji oraz zależności, mogą służyć poznaniu klasy...

pokaż więcej

Profilaktyczne oblicze strachu

W artykule opisano konsekwencje szczegółowego informowania o zagrożeniach zachowaniami ryzykownymi oraz formułowania przekazów związanych z lękiem. Autor w swoich rozważaniach bierz pod uwagę badania i koncepcje psychologiczne. Przedstawione wnioski mają znaczenie praktyczne w budowaniu programów profilaktycznych.

pokaż więcej

Sygnały wskazujące na problem przemocy w szkole

Agresja w szkołach jest zjawiskiem systemowym – dotyka wszystkich uczestników życia szkolnego. Przedstawiamy listę objawów, które wskazują na ryzyko dotknięcie danego systemu szkolnego problemem przemocy.

pokaż więcej

Centrum „Falochron” - Ośrodek Interwencji w Kryzysach Wywołanych Przemocą Szkolną

Ruszyły prace nad uruchomieniem ośrodka, którego celem będzie wspieranie szeroko pojętego środowiska szkolnego w radzeniu sobie z problemem przemocy. W planach wsparcia oferowanego przez Centrum „Falochron” będą specjalistyczne konsultacje dla szkół, diagnoza poziomu przemocy w poszczególnych klasach, wsparcie dla gron pedagogicznych, warsztaty dla klas szkolnych;

pokaż więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com